Σετ Λάστιχα γυμναστικής Flexvit

Προσφέρουν: Σταθεροποίηση και ενεργοποίηση μυών και μυϊκών αλυσίδων, Κινητοποίηση γόνατος, ποδοκνημικής, ισχίου και ώμων, Σταθεροποίηση κορμού, Ενδυνάμωση ελάσσων, μέσου και μείζων γλουτιαίου.

Filter