Λάστιχα Powerbands Floss

Με το Powerbands Floss μπορείτε να δουλέψετε ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα όπως για παράδειγμα να επιταχύνετε τη διαδικασία της αποκατάστασης και να βελτιώσετε τον μηχανισμό κίνησης των αρθρώσεων.

Filter