Τηλ. Παραγγελίες: 210 671 3891

Αγ. Κωνσταντίνου 7, 15124 Μαρούσι

A DIFFERENT KIND OF ESHOP

Η εταιρεία Fitness Culture ιδρύθηκε το 2015 με σκοπό να καινοτομήσει στον χώρο του μικρό-εξοπλισμού άσκησης και όχι μόνο.

We Shape the Future of Human Performance

Εμπνευστής και δημιουργός της Fitness Culture είναι ο Ιδιοκτήτης της HNFC Academy (πρωτοπόρου οργανισμού στην εκπαίδευση Επαγγελματιών άσκησης) Ιωάννης Πέννας. Η ιδέα ξεκίνησε ως μία φυσιολογική ανάγκη παροχής ειδικού εξοπλισμού άσκησης στους εκπαιδευόμενους της HNFC. Εξοπλισμός που έλειπε από την εγχώρια αγορά. Με τα χρόνια η Fitness Culture έγινε σημείο αναφοράς για ότι πιο "cutting edge" και καινοτόμο εμφανίζεται στο χώρο του Fitness σε Παγκόσμιο επίπεδο.

We Shape Culture
We Shape Future
since 2015

Από το 2019, σε συνεργασία με την HNFC και τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και Επαγγελματίες στο χώρο της εξατομικευμένης άσκησης και της βελτίωσης της ανθρώπινης απόδοσης, προσφέρονται tailor made υπηρεσίες αξιολόγησης της στάσης, της κίνησης και της αθλητικής απόδοσης καθώς και υπηρεσίες Personal Coaching, Personal Training Online ή Onsite!

Online Personal Training
Categories