Τηλ. Παραγγελίες: 210 671 3891

Αγ. Κωνσταντίνου 7, 15124 Μαρούσι

Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία HNFC αναγνωρίζει και σέβεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Στην παρούσα δήλωση περιγράφονται οι αρχές βάσει των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται από εμάς ή παρέχονται από εσάς μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) και την Πολιτική Τήρησης Ιδιωτικού Απορρήτου της HNFC.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες και να δηλώσετε τις επιλογές σας, όπου σας ζητηθεί.

1. Διάταξη – Δομή της Iστοσελίδας www.fitnessculture.gr

Η Ιστοσελίδα μας αποτελεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop).

Επισημαίνουμε ότι ιστοσελίδες τρίτων, τις οποίες ενδέχεται να επισκεφθείτε ακολουθώντας συνδέσμους που παρέχονται στην Ιστοσελίδα μας, βρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου μας και διέπονται από διαφορετικούς όρους χρήσης και διαφορετική πολιτική απορρήτου ως προς τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων. Για τις πολιτικές αυτές, η Εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη.2.

2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων:

Σας ενημερώνουμε δια της παρούσας ότι η Εταιρεία μας με την επωνυμία «Pennas Holding INC», η οποία εδρεύει στο Δήμο ΨΥΧΙΚΟΥ, οδός Κατεχάκη αρ. 40Α, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων της παρούσας Ιστοσελίδας www.fitnessculture.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα»), όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «GDPR»), και διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αποδίδονται στην εν λόγω ιδιότητα, δυνάμει του Νόμου.

3. Στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας:

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα που σχετίζεται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ορισθέντα Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας, ως ακολούθως:

Μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected], ή

Μέσω της φόρμας που υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα μας https://fitnessculture.gr/contact

4. Πληροφορίες τις οποίες ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς και σκοπός συλλογής τους:

Πληροφορίες σχετικά με εσάς συλλέγονται με τους ακόλουθους τρόπους:

Μέσω των cookies του browser που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε, να προωθήσουμε και να δρομολογήσουμε με ακρίβεια το διαδικτυακό σας αίτημα. Εν προκειμένω, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του browser που χρησιμοποιείτε για τους σκοπούς της διαχείρισης του συστήματός μας και για να καταρτίζουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες για τους επισκέπτες στην Ιστοσελίδα μας. Αυτές αφορούν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες και τα μοτίβα πλοήγησης των χρηστών της Ιστοσελίδας, τα οποία δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα κανενός φυσικού προσώπου.
Όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας https://fitnessculture.gr/contacts προκειμένου να αναρτήσετε ένα σχόλιο ή για να ζητήσετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, προκειμένου να ερευνήσουμε το αίτημά σας και να σας παράσχουμε την κατάλληλη απάντηση.
Όταν δημιουργείτε τον λογαριασμό χρήστη προκειμένου να κάνετε αγορές σας στην Ιστοσελίδα.

5. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενδέχεται επίσης να συλλεχθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, έρευνες ή άλλες διαδραστικές λειτουργίες στην Ιστοσελίδα μας.
Επιλέγοντας να λαμβάνετε, από εμάς ενημερωτικό υλικό (newsletter).
Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας παρουσιάζεται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για τη συνδεδεμένη συσκευή σας.

6. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται:

Ανάλογα με τον σκοπό της επίσκεψής σας και την υπηρεσία που επιθυμείτε να λάβετε μέσω της Ιστοσελίδας μας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε θα περιλαμβάνει πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, κ.λπ. Όσον αφορά στην επεξεργασία των στοιχείων πιστωτικών καρτών, αυτή πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, έχετε τον απόλυτο έλεγχο των προσωπικών πληροφοριών τις οποίες μας παρέχετε, καθώς οι εν λόγω πληροφορίες παραλαμβάνονται ρητώς με την καταγεγραμμένη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένους σκοπούς.

Μπορείτε να δηλώσετε τις αντίστοιχες προτιμήσεις σας επιλέγοντας συγκεκριμένα πεδία (checkboxes) στις φόρμες που χρησιμοποιούμε για τη συλλογή των δεδομένων που σας αφορούν σε καθεμία από τις ενότητες της Ιστοσελίδας μας. Οι επιλογές σας θα καταχωρηθούν στο σχετικό αρχείο επεξεργασίας.

Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα το σύνολο ή μέρος των επιλογών σας σε οποιαδήποτε σχετική ενότητα της Ιστοσελίδας μας.

Ωστόσο, αναγνωρίζετε, ότι ορισμένες από τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε δεν μπορούν να παρασχεθούν αποτελεσματικά παρά μόνον εάν μας διαθέσετε τα κατάλληλα δεδομένα.

H Pennas Holding INC δεσμεύεται:

Να επεξεργάζεται τον περιορισμένο όγκο και το είδος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για κάθε ορισμένη διαδικασία επεξεργασίας και για κάθε απαιτούμενη υπηρεσία.
Να μην επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς άλλους από εκείνους που σας γνωστοποιούνται κατά την πρώτη σύνδεσή σας με την Ιστοσελίδα.
Να διασφαλίζει την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενόσω αυτά είναι στη διάθεσή του.

7. Χρόνος διατήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η περίοδος διατήρησης από την πλευρά μας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν εξαρτάται από το σκοπό της συλλογής και την υπηρεσία που ζητήσατε να σας παρασχεθεί και περιγράφεται σαφώς παρακάτω:

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στην ενότητα σχολίων/επικοινωνίας θα τηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την απάντησή μας προς εσάς.
Τα e-mails που μας παρέχετε για να εγγραφείτε ως συνδρομητής στα Ενημερωτικά Δελτία (newsletter) μας διατηρούνται έως ότου λάβουμε από εσάς αίτημα κατάργησης της συνδρομής.
Τα e-mails ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε για να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, έρευνες ή άλλες διαδραστικές λειτουργίες στην Ιστοσελίδα μας διαγράφονται αυτομάτως μόλις ολοκληρωθεί η αντίστοιχη ενέργεια.

8. Τα δικαιώματά σας στην πρόσβαση και τη διαχείριση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα:

Η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σάς παρέχει το δικαίωμα να ελέγχετε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται νομίμως σε επεξεργασία («δικαίωμα πρόσβασης»). Επιπλέον μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας περί τροποποίησης, περιορισμού, διαβίβασης ή διαγραφής των δεδομένων που σας αφορούν επικοινωνώντας μαζί μας, όπως υποδεικνύεται παραπάνω υπό (3) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

9. Ασφάλεια Δεδομένων:

Η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, δεδομένου ότι η Ιστοσελίδα μας καλύπτεται με σχετικό πιστοποιητικό ασφαλείας. Κάθε πληροφορία που μας παρέχετε αποθηκεύεται στους ασφαλείς διακομιστές (server) μας. Κάθε συναλλαγή πληρωμής κρυπτογραφείται με τη χρήση τεχνολογίας SSL και υποβάλλεται σε επεξεργασία από αξιόπιστο πάροχο (merchant). Όταν σας έχουμε δώσει (ή όταν έχετε επιλέξει) κωδικό πρόσβασης ο οποίος σας παρέχει πρόσβαση σε ορισμένες σελίδες της Ιστοσελίδας μας, είστε υπεύθυνοι να διατηρείτε τον εν λόγω κωδικό πρόσβασης εμπιστευτικό. Σας ζητούμε να μη γνωστοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης σε κανέναν. Η Pennas Holding INC δεν θα επικοινωνήσει μαζί σας ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, για να σας ζητήσει τον κωδικό πρόσβασής σας.10.

10. Συνδέσεις με Ιστοσελίδες Τρίτων:

Η Ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσεις προς και από Ιστοσελίδες των εντολέων, προμηθευτών, διαφημιστών μας και άλλων τρίτων. Εάν ακολουθήσετε μια σύνδεση προς οποιαδήποτε από τις άλλες αυτές Ιστοσελίδες, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι αυτοί έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας ιδιωτικού απορρήτου και ότι δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης για τις εν λόγω πολιτικές ή για τις εν λόγω Ιστοσελίδες τρίτων. Παρακαλούμε να ελέγξετε τις πολιτικές αυτές προτού υποβάλετε οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αυτούς.

11. Cookies

Στην ιστοσελίδα γίνεται χρήση cookies προκειμένου να σας διακρίνουμε από άλλους χρήστες. Ορισμένα από αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία της παρούσας Ιστοσελίδας και για να σας παρέχουμε μια καλή εμπειρία κατά την περιήγησή σας σε αυτόν. Επιπρόσθετα, τα cookies μας παρέχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουμε την Ιστοσελίδα μας ή τον τρόπο με τον οποίο παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στο Κοινό. Χρησιμοποιούνται για να σας παρέχονται πληροφορίες ή προσφορές από τον ΔΑΑ ή τρίτα μέρη, οι οποίες ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν.

12. Υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων:

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαστήκαμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα , μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας, ο οποίος θα διερευνήσει την υπόθεση. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από την απάντησή μας ή πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr ή σε οποιαδήποτε άλλη συναρμόδια αρχή βάσει του GDPR.

13. Αλλαγές στην Δήλωση Ιδιωτικότητας

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί ή να τροποποιεί κατά καιρούς την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας. Τυχόν αλλαγές θα αναρτώνται στη παρούσα θέση.

Categories