Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας μοτίβο κατεύθυνσης συναρμολογώντας τα κομμάτια.

Βάρος1.360 kg