Περιλαμβάνει ασκησιολόγιο για μπάσκετ, οδηγίες παιχνιδιού και έναν ψηφιακό χρονοδιακόπτη για την βελτίωση της ταχύτητας και της έκρηξης των αθλητών. Περιλαμβάνει 5 ανθεκτικούς δίσκους με αρίθμηση.

Βάρος 0.410 kg