Το Y Βalance Τest Κit είναι αναπόσπαστο μέρος του Functional Movement Screen είναι καλά μελετημένο ενώ με εύκολο τρόπο μπορεί να υποδείξει την λειτουργική ασυμμετρία και απόδοση του ασκούμενου, καθώς και τον κίνδυνο εμφάνισης τραυματισμού.

Το Y Balance Test Protocol αναπτύχθηκε μετά από  χρόνια έρευνας για την βελτίωση των επιδόσεων και την πρόληψη τραυματισμών μέσα από το Star Excursion Balance Test, ενώ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μέτρηση πριν και μετά την αποκατάσταση, για βελτίωση των επιδόσεων, για δυναμική ισορροπία και επανένταξη στην αθλητική δραστηριότητα.

To Y Balance Test Kit: είναι κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό

Βάρος 10 kg