Το Motor Control Screen (MCS) είναι ένα τεστ σταθεροποίησης το οποίο παρέχει σημαντικές πληροφορίες για το πως θα διατηρηθεί η ισορροπία και ο έλεγχος κίνησης μέσω δραστηριοτήτων μονοποδικής κίνησης.

Το MCS είναι μέρος του Fundamental Capacity Screen (FCS).

Βάρος 0.400 kg