Επιλογή αξιολόγησης:

Output Basic:

  • εύρος κίνησης των αρθρώσεων
  • ευλυγισία
  • σταθεροποίηση
  • ιδιοδεκτικότητα

Output Αthlete:

  • αλτικότητα
  • εκρηκτικότητα
  • ισχύς
  • contact assessment
  • reactive strength
Βάρος 4 kg
Επιλογή Output

,