Επιλογές:

Online: Ο γυμναστής δημιουργεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης στο οποίο ο ασκούμενος, μέσω της πλέον σύγχρονης και εξελιγμένης πλατφόρμας Bridge APP έχει πρόσβαση στο κινητό ή στο tablet του. Ο ασκούμενος εκτελεί τις ασκήσεις σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα είτε στο σπίτι σου, είτε στο γυμναστήριο καθώς καταγράφεται η εξέλιξη και πρόοδος του μέσα στο APP. Στο τέλος κάθε κύκλου του προγράμματος άσκησης υπάρχει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μέσω από τα report του Bridge.

Online (με απομακρυσμένη παρακολούθηση του γυμναστή)Ο γυμναστής δημιουργεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης στο οποίο ο ασκούμενος, μέσω της πλέον σύγχρονης και εξελιγμένης πλατφόρμας Bridge APP έχει πρόσβαση στο κινητό ή στο tablet του. Ο γυμναστής παρακολουθεί την εκτέλεση των ασκήσεων και καθοδηγεί τον ασκούμενο ζωντανά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής ZOOM.

Βάρος 4 kg
Μορφή

,

Διάρκεια Συνδρομής

,