Υπηρεσία και το σύστημα αξιολόγησης FMS χρησιμοποιείται για τον καθορισμό και τον σχεδιασμό ενός κατάλληλου προγράμματος άσκησης.
Αποτελείται από 7 πρωτόκολλα κίνησης όπου η βαθμολόγησή τους (3,2,1 και 0) βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια εκτέλεσης.

Τα 7 πρωτόκολλα:

  1. Deep Squat
  2. Hurdle Step
  3. In-line Lunge
  4. Active Straight-leg Raise
  5. Trunk Stability Push-up
  6. Rotary Stability
  7. Shoulder Mobility

Η υπηρεσία αξιολόγησης FMS διεξάγεται από έναν πιστοποιημένο επαγγελματία άσκησης. Μπορεί να διεξαχθεί τόσο ατομικά όσο και σε ερασιτεχνικές ή επαγγελματικές ομάδες ανεξαρτήτου αθλήματος.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης, τα αποτελέσματα της είναι αυτά που θα καθορίσουν την επιλογή και εφαρμογή των κατάλληλων διορθωτικών ασκήσεων.

Καλέστε μας στο 210 6713891, προκειμένου να κλείσετε το ραντεβού σας ή να μάθετε περισσότερες πληροφορίες.