Υπηρεσία Λιπομέτρησης με χρήση δερματοπτυχόμετρου – Επενδύστε στην υγεία και την ευεξία σας.

Η μέτρηση των πτυχών του δέρματος είναι μια πολύ διαδεδομένη μέθοδος για την εκτίμηση του λίπους σώματος.
H Υπηρεσία Λιπομέτρησης με χρήση δερματοπτυχόμετρου μπορεί να γίνει οπουδήποτε εύκολα και γρήγορα.
Βασίζεται στην αρχή ότι το υποδόριο λίπος αντικατοπτρίζει τη συνολική ποσότητα του λίπους στον οργανισμό.
Με τη χρήση ειδικού οργάνου, του δερματοπτυχόμετρου (Harpender), μετράμε το εύρος των πτυχών σε διάφορα σημεία του σώματος και χρησιμοποιώντας αυτές τις μετρήσεις σε ειδικές εξισώσεις υπολογίζουμε το συνολικό ποσοστό σωματικού λίπους

Μέτρηση 9 σημείων

  1. Στήθος
  2. Κοιλιά
  3. Μηρός
  4. Τρικέφαλος
  5. Δικέφαλος
  6. Υποπλάτιος
  7. Λαγόνιος
  8. Μέση μασχαλιαία
  9. Γάμπα

Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιούνται στους χώρους μας.